top of page

Zegelrecht

Met de SEI-erkenning door InstallQ heeft S&Elektro ook zegelrecht verworven. Zegelrecht is bedoeld om veilig te kunnen werken aan (huis)installaties, bijvoorbeeld voor het vervangen van een groepenkast.

Met zegelrecht mag S&Elektro:

  • de zegel op de aansluitkast verbreken;

  • hoofdzekeringen verwijderen;

  • het klemmendeksel van de KWh-meter openen om de bedrading van de meter naar de groepenkast of de hoofdzekering te vervangen;

  • (huis)installaties die niet in bedrijf staan tijdelijk van spanning voorzien voor meetdoeleinden.

Na de werkzaamheden wordt de oorspronkelijke situatie hersteld en de verzegeling opnieuw aangebracht. 

Zegelrecht houdt niet in dat de hoofdzekering door mij verzwaard mag worden of van 1-fase naar 3-fase gewijzigd mag worden. Daarvoor moet u bij uw netbeheerder zijn. Ik kan wel een 1-fase groepenkast wijzigen naar een 3-fase groepenkast, dit moet gebeurd zijn voordat de netbeheerder langskomt.

Let op:

  • Alleen het Roto-seal, aangebracht met een zegeltang is door de netbeheerder toegestaan als verzegeling. Alleen een erkend installateur die over zegelrecht beschikt kan deze zegels aanschaffen.

  • Degene die de zegel verbreekt, moet ook de verzegeling opnieuw aanbrengen.

  • Mocht de verzegeling ontbreken, dan is de eigenaar van de installatie eindverantwoordelijk.

bottom of page